giovedì 29 dicembre 2011

Lightning (Inazuma)


a.k.a. 稲妻 / Il lampo / Bliksem / L'éclair

Anno: 1952
Durata: 1h 27'
Da un romanzo di Fumiko Hayashi (edito in Italia da Marsilio, 2011)
Sceneggiatura di Sumie Tanaka e Toshiro Ide
 Musiche di Fumio Hayasaka
Fotografia di Saito Ichiro

 ---- Regia di Mikio Naruse ----Interpreti principali: Hideko Takamine (Kiyoko), Mitsuko Miura (Mitsuko), Kyoko Kagawa (Tsubomi), Chieko Murata (Nuiko), Jun Negami (Shuzo), Eitaro Ozawa (Tsunakichi), Kumeko Urabe (Osei), Chieko Nakakita (Ritsu), Hisako Takihana (Tome), Kenzaburo Uemura (Ryuzo), Mariko Sugioka (Katsura), Osamu Maruyama (Kasuke) 


(Tradotti da polpa per www.AsianWorld.it)

Nessun commento:

Posta un commento