venerdì 30 dicembre 2011

Repast (Meshi)

a.k.a. めし / Il pasto / A Married Life / Almoço
Le repas / To gevma / Vida de Casado

Anno 1951
Durata 1h 37'
Da un romanzo di Fumiko Hayashi
Sceneggiatura di Toshiro Ide e Sumie Tanaka
 Fotografia di Masao tamai
Musiche originali di Fumio Hayasaka
---- Regia di Mikio Naruse ----


Interpreti principali: Ken Uehara (Hatsunosuke Okamoto), Setsuko Hara (Michiyo Okamoto), Yukiko Shimazaki (Satoko Okamoto), Yoko Sugi (Mitsuko Murata, la cognata di Michiyo), Akiko Kazami (Seiko Tomiyasu), Haruko Sugimura (Matsu Murata, al madre di Michiyo), Ranko Hanai (Koyoshi Dohya), Hiroshi Nihon'yanagi (Kazuo Takenaka), Keiju Kobayashi (Shinzo Murata, il fratello di Michiyo), Chieko Nakakita (Keiko Yamakita)


(Tradotti da Dan per www.AsianWorld.it)

Nessun commento:

Posta un commento